فراخوان خون آبی ات

 

 

پاره ای ازدریا

شریعه ی رگ هایم شده است

دو پرنده ی بی پر وکوچک

درگاهواره ی آغوشم ، پناه داده ام

وانگبین تاکستان

در برش لب هایم ،پنهان شده است

 

در رکاب واژه ها می رانم

نوشاکی ازرایحه ی باران را

 سر می کشم

و در حجم خاکستری رختخواب،

خوابهایم را به پرهای بالش می دوزم

 

فاصله را ترجمه کن!

اتاق را با صدایت بنواز!

دیوارهای رنگ  پریده

به تماشای تو  ایستاده اند

 

  نزدیک تر بیا !

تا یک قدمی شعری

که نیمی در دهان من مسدود

و نیمی در دهان تو محبوس شده است.

...

 

به فراخوان یک خواهش ناشاعرانه،

نزدیک تر بیا!

 

 

  

 

 

 

/ 5 نظر / 11 بازدید
باقري

فراخوان خون آبي ات كدام شعر است؟ اين خون در رگهاي كدام خودكار جاري است كه كفن پوش هيچ صفحه اي نمي شود فاصله را ترجمه کن! اتاق را با صدایت بنواز! نزدیک تر بیا دیوارهای رنگ پریده به تماشای تو قد کشیده اند. درود شاعر .

مهتاب

سلام خانم از خوندن اشعارتون واقعا لذت میبرم شاعر بمانید سپاس

بادرود فراوان شعرتان را خواندم بسیار لذت بردم موفقیت مستدام یاور خدا بخشی

لیلای من

نزدیک تر بیا ! تا یک قدمی شعری که نیمی در دهان من مسدود و نیمی در دهان تو محبوس شده است. ... به فراخوان یک خواهش ناشاعرانه، نزدیک تر بیا! فقط باید گفت دست مریزاد. مرسی دوست خوش قلم

امید

سلام شاعر واژه ها و اینه ها و معانی بکر اینها را از جنبه تعارف نگفتم چند شعرتان را خواندم مست شدم و در خلسه مستی ان هنوز حیرانم ادعا نمیکنم که قدرت شعرم اندازه شماست اما شباهت هایی در نوع شعر و واژه ها و معانی و سیر شعر با نوشته های خودم دیدم و شاید اینهمه که برایم خوشایند امد شعرتان به این واسطه بوده باشد نمیدونم گاهی متوجه شده ای یا نه وقتی ادم یه نفرو می بینه که هم اسم خودشه یه دلبستگی از روی خودخواهی پیدا میکنه نمیدونم شاید این یک حس باشد اما باور کنید شعرتان را ستودم .