این سطرها ازکتاب بیرون زده!

...

...چگونه بگویم

اتاق من هیچ پنجره ای نداشت!

شعر های تو

روی دیوارهای در کشید

آسمان کشید

روی آجرها

دریا کشید،

من با انگشت هایم

در کف دست هایت نوشتم

نوشتم

نوشتم.

...

غرق خواهم شد

در کتابی که

هیچ کسی

جزمن !

نمی تواند ببیند .

اتاق من هیچ پنجره ای نداشت.

 

=========

پر ازهوای پاییزم

حتی اگرتمام درختان پیراهن گلدار پوشیده باشند.

/ 1 نظر / 2 بازدید
رضای..تنها

سلام و درود فراوان بر لیلای عزیزم: خیلی دلتنگ سروده ای و من غمگینم از شعر پر معنایت...اما خوشیه این زندگی به همان است همه چی آنطور که باب میلت باشد پیش نمیرود... امیدوارم که هر چه زودتر حالتان بهبود یابد و برای بهتر شدن اوضاعتان دعا میکنم... تقدیم به لیلای عزیزم: بی توغروب غروب چه تماشائیست و صدایی که نهانیست این جا همه چیز هست حرف های خودمانی ست * یک پرنده در قفس هست بغض و فریادو نفس هست خواهشی در قعر زندان آرزوهایی عبث هست * یک امید سردو خاموش ساعت بی حسّ و بی هوش انتظار و سنگ و دیوار رفته ام از خود فراموش * گریه و تنهایی و خواب عکس تو در حجم یک قاب ضربه های قلب بی تاب باز هم آئینه و آب * خاطرات رو سپیدت عطر دستان نجیبت * باز هم تکرارو تکرار زندگی مرغی گرفتار پنجره همپای مهتاب نور می پاشد به دیوار * شمع می سوزد ز هجرت دل اسیر فکرو ذکرت گل به گلدان سر فرو برد خم شده از بار عشقت * تو پرنده ای غریبی تو سکوتی آهنینی جای تو اما چه خالی در غروبی اینچنینی [گل][گل][گل][گل]