پی نوشت:

فصل کالم

درخت

ریشه در مرگ دارد!...

/ 7 نظر / 16 بازدید

روزها رسيده ي رسيده اند بر شاخه هاي درخت نارسم [گل]

لیلای من

ساده وپراز حرف ناگفته!به اندازه یک دنیا, مرسی دوست عزیز,لیلا بانوی دوستداشتنی[گل]

رضای..تنها

سلام بر لیلای عزیزم: مصلحت کار انسان را جز خدا کسی نمیداند و گاهی نفع تو در ان اموری است که اتفاق می افتد مه آنچه که تو انتظارش را داری... لیلا جان عزیزم توکلت فقط به خدا باشد... [گل][گل][گل]

علی اسماعیلی

سلام خواهر خوبم... کوتاه بود اما ضربه ی بسیار قوی داشت.. باشید و بنویسید در پناه پروردگار

پرنده ی رها

درودهای بی کران... خیلی زیبا....

لیلا نجفی

درودها لیلای خوب...ا ز پرنده ها از شعر از همین دنیا چه خبر.....

نیما

با افتخار لينك شديد خانم رنجبران گرانقدر